რუსული ენა

რუსული:

  • Русский язык – 5 класс
  • Русский язык – 6 класс

ავტორი: მარინე ბარსეგოვა

თითოეულის შემადგენელი ნაწილები:
1.    მოსწავლის წიგნი
2.    რვეული (გარდა 1 კლასისა)
3.    მასწავლებლის წიგნი
4.    აუდიომასალა