სიახლე

2018 წელს გამომცემლობა "ოცდამეერთე"-ს შემდეგ ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოებს მიენიჭა რეკომენდებული სახელმძღვანელოების გრიფი.


პირველი უცხოური ენა -  ინგლისური,   დაწყებითი 1-4 კლასები


სახელმძღვანელოების შემადგენელი ნაწილებია:
•    მოსწავლის წიგნი
•    რვეული
•    მასწავლებლის წიგნი

•    ელექტრონული რესურსები:
1.    აუდიომასალა -    შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
2.    1-2  კლასისთვის - ასაფრიალებელი ბარათები  (flash cards) წერა-კითხვის სასწავლად.
3.    1-2 კლასებისთვის - პლაკატები თვალსაჩინოებისთვის გაკვეთილზე გამოსაყენებლად.
4.    3 კლასისთვის - მაგიდის თეატრის ნახაზი.
5.     მასწავლებლის წიგნი -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
6.    ბრიტანეთის საბჭოს საიტების მისამართები გაკვეთილზე დამატებით გამოსაყენებლად. დეტალურად - იხ. შესაბამისი კლასის მასწავლებლის წიგნი.

მეორე უცხოური ენა - რუსული  - დაწყებითი, 5-6 კლასები (სწავლების 1-2 წელი)


სახელმძღვანელოების შემადგენელი ნაწილებია:

•    მოსწავლის წიგნი
•    რვეული
•    ელექტრონული რესურსები
•    მასწავლებლის წიგნი

•    ელექტრონული რესურსები:
1.    აუდიომასალა -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
2.     მასწავლებლის წიგნი -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი : +(995) 322 2 10 32 05
მობილური: (+995) 591 60 73 09
ელ.ფოსტა: info@bukia21st.ge