სიახლე

2022  წელს გამომცემლობა "ოცდამეერთე"-ს შემდეგ ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოს მიენიჭა რეკომენდებული სახელმძღვანელოს გრიფი.


რუსული ენა - მე-9 კლასი


                                alt
                              

სახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილებია: 

•    მოსწავლის წიგნი

•    რვეული2021  წელს გამომცემლობა "ოცდამეერთე"-ს შემდეგ ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოს მიენიჭა რეკომენდებული სახელმძღვანელოს გრიფი.რუსული ენა - მე-8 კლასი


altსახელმძღვანელოს შემადგენელი ნაწილებია: 

•    მოსწავლის წიგნიელექტრონული რესურსები:
1. მასწავლებლის წიგნი - შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან
2. მოსწავლის წიგნი - თავი პირველი - შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან 
3. სამუშაო რვეული - შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან


2018 წელს გამომცემლობა "ოცდამეერთე"-ს შემდეგ ახალ სასკოლო სახელმძღვანელოებს მიენიჭა რეკომენდებული სახელმძღვანელოების გრიფი.


პირველი უცხოური ენა -  ინგლისური,   დაწყებითი 1-4 კლასები


სახელმძღვანელოების შემადგენელი ნაწილებია:
•    მოსწავლის წიგნი
•    რვეული
•    მასწავლებლის წიგნი

•    ელექტრონული რესურსები:
1.    აუდიომასალა -    შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
2.    1-2  კლასისთვის - ასაფრიალებელი ბარათები  (flash cards) წერა-კითხვის სასწავლად.
3.    1-2 კლასებისთვის - პლაკატები თვალსაჩინოებისთვის გაკვეთილზე გამოსაყენებლად.
4.    3 კლასისთვის - მაგიდის თეატრის ნახაზი.
5.    მასწავლებლის წიგნი -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
6.    ბრიტანეთის საბჭოს საიტების მისამართები გაკვეთილზე დამატებით გამოსაყენებლად. დეტალურად - იხ. შესაბამისი კლასის მასწავლებლის წიგნი.

მეორე უცხოური ენა - რუსული  - დაწყებითი, 5-6 კლასები (სწავლების 1-2 წელი)
სახელმძღვანელოების შემადგენელი ნაწილებია:

•    მოსწავლის წიგნი
•    რვეული
•    ელექტრონული რესურსები
•    მასწავლებლის წიგნი

•    ელექტრონული რესურსები:
1.    აუდიომასალა -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან.
2.    მასწავლებლის წიგნი -   შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ ამ საიტიდან

საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი : +995 322 10 32 05
მობილური: +995 591 60 73 09
ელ.ფოსტა: info@bukia21st.ge