ინგლისური ენა

ინგლისური:
  • Setting Out 1
  • Setting Out 2
  • Setting Out 3
  • Setting Out 4

ავტორი: ტატიანა ბუკია

თითოეულის შემადგენელი ნაწილები:
1.    მოსწავლის წიგნი
2.    რვეული (გარდა 1 კლასისა)
3.    მასწავლებლის წიგნი
4.    აუდიომასალა


საკონტაქტო ინფორმაცია

ტელეფონი : +995 322 10 32 05
მობილური: +995 591 60 73 09
ელ.ფოსტა: info@bukia21st.ge